Truckutbildning C

Utbildning

Truckutbildning C

I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, står det: ”En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.” ”det är arbetsgivarens ansvar att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att veta vad han har att iaktta för att undgå risker.” 

Denna utbildning vänder sig till dig som ska jobba med hjullastare (C2) eller teleskoplastare (C7) man bör ha gått truckutbildning A+B först.

Utbildningen följer TLP 10.

Pris
3600 kr exkl
Innehåll

KURSINNEHÅLL

 • Säkerhet och attityd.

 • Trucktyper.

 • Kända riskfaktorer.

 • Trucken konstruktion och arbetssätt.

 • Lyftdiagram och belastningstabeller.

 • Daglig tillsyn, underhåll och besiktning.

 • Arbetsmiljölagen AML.

 • Skyldigheter hos arbetsgivare/arbetstagare. 

 • Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.

 • Material och godshantering.

 • Interna regler på företaget.

 • Farligt gods.

Utbildningsmål
Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( truckkort).
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Ingen övrig information.
Plats
Helsingborg, Malmö, Landskrona, Lund
Tider
Starta när du vill
ej specificerat
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta