Truckutbildning A + B

Utbildning

Truckutbildning A + B Utbildning

Truckutbildning A + B

I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, står det: "En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper." "Det är arbetsgivarens ansvar att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att veta vad han har att iaktta för att undgå risker." 

Utbildningen följer TLP 10.

Innehåll

KURSINNEHÅLL

 • Säkerhet och attityd.

 • Trucktyper.

 • Kända riskfaktorer.

 • Trucken konstruktion och arbetssätt.

 • Lyftdiagram och belastningstabeller.

 • Daglig tillsyn, underhåll och besiktning.

 • Arbetsmiljölagen AML.

 • Skyldigheter hos arbetsgivare/arbetstagare. 

 • Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.

 • Material och godshantering.

 • Interna regler på företaget.

 • Farligt gods.

Utbildningsmål

Utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( truckkort).

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
15:00

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta

Stäng meny