Truckutbildning A + B

Utbildning

Truckutbildning A + B
Truckutbildning grund
I Arbetsmiljölagen 3 kap, 3 § och AFS 2006:5, 18 §, står det: ”En truck får bara användas av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper.” ”Det är arbetsgivarens ansvar att förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att veta vad han har att iaktta för att undgå risker.” Utbildningen följer TLP 10. Truckkort finns i olika klasser, men det vanligaste som efterfrågas är klasserna A+B. Med dessa meriter har du en ökad möjlighet att få ett välbetalt jobb. Med truckkort A och B kan du få jobb inom lager, terminaler, industrier, butiker med mera. Du behöver inga förkunskaper när du ska ta kortet. Välutbildade truckförare är grunden till en säker verksamhet, eftersom risken för skador och olyckor minskar med välutbildade medarbetare.
Pris
3500 kr exkl
Innehåll
 • Säkerhet och attityd.
 • Trucktyper.
 • Kända riskfaktorer.
 • Trucken konstruktion och arbetssätt.
 • Lyftdiagram och belastningstabeller.
 • Daglig tillsyn, underhåll och besiktning.
 • Arbetsmiljölagen AML.
 • Skyldigheter hos arbetsgivare/arbetstagare.
 • Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.
 • Material och godshantering.
 • Interna regler på företaget.
 • Farligt gods.
 • A+B
Utbildningsmål
Utbildningen innehåller en teoretisk del och en praktisk del med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( truckkort).
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Ingen övrig information.
Plats
Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
15:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta