Särskild utbildning ställning

Utbildning

Särskild utbildning ställning
Särskild utbildning ställning grund
Enligt arbetsmiljöverket AFS 2013:4 skall alla som uppför, bygger, monterar ner eller väsentligt ändrar ställningar med en höjd ÖVER 9 meter ha en utbildning för detta. Från 1 juli 2006 infördes detta krav. Utbildningen bör även utföras av de som arbetar på ställning, arbetsledare samt andra arbetare som bör känna till säkerhetskraven för arbetet. Utbildningen ska minska olyckor och öka medvetenheten om risker som arbetet innebär. Den som leder och fördelar arbetet eller ansvarig ska ha minst motsvarande kompetens och utbildning. Utbildningen ger bland annat deltagarna förståelse för vilken typ av ställning som lämpar sig till olika sorters arbeten, förstå olika ställningar kapacitet (möjligheter, belastning, funktion) samt få god kännedom om de ställningstyper som förekommer på marknaden. Målet med utbildningen är att lära sig dels om olika ställningstyper men även olika typer av förankringar, lastberäkna, ritningsläsning, lyftanordningar, arbetsmiljö och säkerhet samt arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggställningar.
Pris
9000 kr exkl
Innehåll
 • Förståelsen av ställningsplan för arbete med ställning.
 • Arbetsmiljöregler (arbetstagarens skyldigheter)
 • Säkerhet vid arbete med ställning.
 • Åtgärder för att förebygga risk.
 • Säkerhetsåtgärder vid förändrande väderförhållanden.
 • Villkor beträffande tillåten belastning.
 • Regler för ställningar i Sverige.
 • Genomgång av prefabricerade ställningar och kopplingar.
 • Metoder för att skydda sig mot fall.
 • Lyftteknik.
 • Förankring av ställning.
 • Risker för kroppen med belastningar
 • Beräkning egenvikt
 • Lyftredskap

Stroppning och signaler till kranförare

Utbildningsmål
Utbildningen innehåller en teoretisk del med slutprov. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis från Rådet för Byggkompetenser, RBK.
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Ingen övrig information.
Plats
Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta