Röjsåg RA

Utbildning

Röjsåg RA

Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med röjsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1, som i övriga delar trädde i kraft 1 december 2012

Innehåll

  • Allmänna säkerhetsbestämmelser

  • Genom gång av maskin och säkerhetsanordningar

  • Generella riskmoment

  • Rättigheter och skyldigheter

  • Arbetsteknik

  • Ergonomi

  • Skyddsutrustning

Utbildningsmål

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( Röjsåg RA ).

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona

Tider

Två dagars utbildning.
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta