Motorsåg nivå A och B

Utbildning

Motorsåg nivå A och B

Från och med den 1 januari 2015 ska den som arbetar med motorsåg ha godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det ska också finnas dokumentation som styrker detta. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Användning av motorkedjesågar och röjsågar, AFS 2012:1, som i övriga delar trädde ikraft 1 december 2012

Innehåll

Nivå A

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser

 • Kontroll av sågen

 • Generella riskmoment

 • Arbetsteknik

 • Rättigheter och skyldigheter

 • Instick

 • Fila kedja

Nivå B

 • Såga korrekt rikt och fällskär

 • Säker Fällning

 • Kvistning, kapning

 • Särskilda säkerhetsbestämmelser

 • Arbetsmetoder och hjälpmedel

Utbildningsmål

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( Motorsåg A/B).

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
ej specificerat

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta