Motorsåg E Lift

Utbildning

Motorsåg E Lift
Utbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid trädbeskärning och sektionsvis träddemontering, både från mobil och stationär arbetsplattform såsom skylift. Fokus är på praktiska övningsmoment där du får lära dig god kapteknik och hur du genom säkringar kontrollerar fallet på grenar och toppar vid trädbeskärning eller sektionsvis träddemontering. Du får även lära dig att bedöma vad som inte kan eller bör göras från en aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder. Kursmål Målsättningen med utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska klara provet för motorsågskörkort nivå E skylift enligt de krav som ställs inom Säker Skog. Vi är godkända av arbetsmiljöverket .inte säker skog.

Innehåll

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt vid arbete från skylift.

Utbildningsmål

Utbildningen är i första hand till dig som använder motorsåg i arbetet och som berörs av AFS 2012:1 eller till dig som använder den på fritiden. Förkunskaper: Motorsågskörkort nivå A och B samt liftutbildning.

Utbidlningsmaterial

Dag 1 -Teoretisk del och praktisk del

Dag 2 – Praktiskt del

Material deltagarna behöver ha med sig är:

  • Motorsåg med bränsle och tillbehör så som kombinyckel, filar och fil mall.
  • Personlig skyddsutrustning så som huggarbyxor, stövlar eller kängor som är godkända för motorsågshantering.
  • Varselkläder på överkroppen. Hjälm med visir och handskar.
  • Ett förstaförband skall finnas med som bärs i kläderna.
  • Kilar för fällning, helst 3 stycken. Något att slå in kilarna med. Gärna sax, krok och måttband.
  • Det kommer att göras både ett teoretisk och ett praktiskt prov.

Övrigt

Företagsförlagd utbildning Om ni som önskar utbildning på motorsåg E skylift utgör en full grupp (6st) och har önskemål om att göra utbildningen på annan ort än i Höör, kan R1 Utbildning i de allra flesta fall tillmötesgå detta. Kontakta oss för offert. Efter en genomförd kurs med godkända prov erhålls ett motorsågskörkort för den utförda behörigheten.

Plats

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
ej specificerat

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta