Motorsåg C

Utbildning

Motorsåg C
Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter du behöver för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt. Tyngdpunkten ligger på avancerad trädfällning och nedtagning av fastfällda träd. Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid avancerad fällning, nedtagning av fastfällda träd, samt upparbetning i stormfälld skog. Vi går även igenom hur man använder olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare och kilar. Vi är godkända av arbetsmiljöverket .inte säker skog.
Pris
5000 kr exkl
Innehåll

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå AB krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

  • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01)
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder. Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
  • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
  • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.
Utbildningsmål
Förkunskaper som krävs är motorsågskörkort A och B samt minst 80 timmar praktisk arbete med motorsåg.
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Upplägg Först dagen är helt teoretisk och avslutas med ett prov. Ta med skyddsutrustning, motorsåg och det material ni tänker använda för genomgång. Denna dagen står vi för all förplägnad. Följande dagar är praktiska och genomförs ute i skogen. Kursen avslutas ute i skogen efter genomförda provmoment. Tänk på att ta med egen förplägnad dessa dagar då catering inte fungerar ute i skogen. Vid godkänt teoretisk prov och godkända praktiska moment utfärdas ett motorsågskörkort för nivå C
Plats
Tider
Starta när du vill
ej specificerat
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta