Motorsåg A+B

Utbildning

Motorsåg A+B
Utbildning på motorsåg nivå A och nivå B. På nivå A lär vi oss om de grundläggande momenten vid användandet av motorsåg. När vi tar klivet upp till nivå B går vi in på att planera och genomföra fällning, kapning och kvistning av träd på ett säkert sätt. Vi håller ett lugnt tempo så att alla är med, oavsett förkunskaper. Vi är godkända av arbetsmiljöverket .inte säker skog.

Innehåll

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Utbildningsmål

För er som använder eller skall använda en motorsåg inom yrket och som berörs av AFS 2012:1

Utbidlningsmaterial

Dag 1 -Teoretisk del

Dag 2 och 3 – Praktiskt del

Material deltagarna behöver ha med sig är:

  • Motorsåg med bränsle och tillbehör så som kombinyckel, filar och fil mall.
  • Personlig skyddsutrustning så som huggarbyxor, stövlar eller kängor som är godkända för motorsågshantering.
  • Varselkläder på överkroppen. Hjälm med visir och handskar.
  • Ett förstaförband skall finnas med som bärs i kläderna.
  • Kilar för fällning, helst 3 stycken. Något att slå in kilarna med. Gärna sax, krok och måttband.
  • Det kommer att göras både ett teoretisk och ett praktiskt prov.

Övrigt

Efter en genomförd kurs med godkända prov erhålls ett motorsågskörkort för den utförda behörigheten.

Plats

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
ej specificerat

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta