Liftutbildning repetition

Utbildning

Liftutbildning repetition

AFS 2006:6 säger att en lyftanordning eller lyftredskap endast får användas av de som är väl förtrogen med arbetet och har praktiska och teoretiska kunskaper för säker användning. Vår utbildning sker i enighet med  LLP 1 som följer AFS 2006:6 och SS-ISO 18878:2013. Utbildningen är till för dig som ska köra eller åka med i en mobil plattform samt arbetsledare och skyddsombud. Målet är att lära dig att minimera riskerna för dig och andra vid liftkörning.

Pris
1600 kr exkl
Innehåll
  • Presentation av olika liftar.

  • Funktion och användning av olika liftar.

  • Kända riskfaktorer.

  • Arbetsmoment vid uppställning och användning.

  • Riskanalys, t ex. vindpåverkan och underlag.

  • Daglig tillsyn, underhåll och besiktning.

  • Arbetsmiljölagen AML.

  • Skyldigheter hos arbetsgivare/arbetstagare. 

  • Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.

Utbildningsmål
Utbildningen innehåller en teoretisk del med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( liftkort).
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Utbildningn kan skäddarsys och vi rekommenderar att man väljer till en fallskyddsutbildning.
Plats
Landskrona, Helsingborg, Malmö, Lund
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
14:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta