Liftutbildning grund

Utbildning

Liftutbildning grund
AFS 2006:6 säger att en lyftanordning eller lyftredskap endast får användas av de som är väl förtrogen med arbetet och har praktiska och teoretiska kunskaper för säker användning. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift ska den som använder lift vara väl örtrogen med arbetet och ha teoretiska samt praktiska kunskaper för säker användning. Vår utbildning sker i enighet med LLP 1 som följer AFS 2006:6 och SS-ISO 18878:2013. Utbildningen är till för dig som ska köra eller åka med i en mobil plattform samt arbetsledare och skyddsombud. Målet är att lära dig att minimera riskerna för dig och andra vid liftkörning samt att du ska lära dig att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Utbildningen är till för både förare, platschefer, arbetsledare samt andra personer som är i kontakt med liftar under sitt dagliga arbete. Det gäller olika typer av liftar såsom saxlift, skylift, bomlift med mera. Genom att ta en liftutbildning minskar du risken för skador på både människor och material.
Pris
2000 kr exkl
Innehåll
 • Presentation av olika liftar.
 • Funktion och användning av olika liftar.
 • Kända riskfaktorer.
 • Arbetsmoment vid uppställning och användning.
 • Riskanalys, t ex. vindpåverkan och underlag.
 • Daglig tillsyn, underhåll och besiktning.
 • Arbetsmiljölagen AML.
 • Skyldigheter hos arbetsgivare/arbetstagare.
 • Arbetsmiljöverkets sanktionsavgifter.
 • Stabilitet
 • Konstruktion och uppbyggnad
Utbildningsmål
Utbildningen innehåller en teoretisk del med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( liftkort).
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Utbildningen kan skräddarsys och vi rekommenderar att man väljer till en fallskyddsutbildning.
Plats
Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
14:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta