HLR med hjärtstartare

Utbildning

HLR med hjärtstartare
Kursens mål är att bidra till en trygg arbetsplats genom att deltagaren får kunskap om vikten av att snabbt kunna agera vid ett hjärtstopp eller luftvägsstopp samt grundläggande kunskaper om hur man genomför hjärt-lung-räddning samt återupplivning och hantering av en självinstruerande defibrillator, s.k. hjärtstartare. Denna HLR kurs är ett av de medel som behövs för att uppfylla Arbetsmiljölagen (AML) och dess krav på upprätthållande av en trygg och säker arbetsplats. Kursen baseras på Svenska HLR-Rådets gällande riktlinjer.
Pris
950 kr exkl
Innehåll
  • Introduktion
  • Riktlinjer kring hjärt-lungräddning
  • Praktiska övningar vid hjärtstopp
  • Praktiska övningar med defibrillator
  • Praktiska övningar vid luftvägsstopp
  • Examinering
  • Utvärdering / avslutning
Utbildningsmål
Kursens mål är att bidra till en trygg arbetsplats genom att deltagaren får kunskap om vikten av att snabbt kunna agera vid ett hjärtstopp eller luftvägsstopp samt grundläggande kunskaper om hur man genomför hjärt-lung-räddning samt återupplivning och hantering av en självinstruerande defibrillator, s.k. hjärtstartare. Denna HLR kurs är ett av de medel som behövs för att uppfylla Arbetsmiljölagen (AML) och dess krav på upprätthållande av en trygg och säker arbetsplats. Kursen baseras på Svenska HLR-Rådets gällande riktlinjer.
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Samtliga medarbetare på arbetsplatsen. Förkunskaper deltagare Inga speciella förkunskaper Repetitionskrav Vart tredje år Lagkrav: HLR Rådets Svenska Riktlinjer 2011 HLR Rådets Internationella Riktlinjer 2010
Plats
Skåne
Tider
Tider Dagstider: 08:00 –15:00
Starta när du vill
ej specificerat
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta