Heta arbeten

Utbildning

Heta arbeten
Heta arbeten grund
Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen i Sverige har tagit fram en utbildning för att öka medvetenheten om brandrisk vid arbete som medför gnistbildning eller någon form utav upphettning. Samtliga försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att heta och brandfarliga arbeten måste utföras av certifierade hetarbetare. Du som på något sätt jobbar med ett sådant arbete som exempelvis svetsning, brandvakt, skärning med mera ska ha heta arbeten utbildning. Utbildningen hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Denna utbildning skall förnyas vart 5 år. Målet med utbildningen är att bli medveten om vilka risker som finns samt att veta vilket ansvar du som jobbar med heta arbeten besitter. Du ska även veta konsekvenserna vid tillbud samt få in en rutin på de regler och arbetsmetoder som hetarbetare har för att minska risker för brand och skador.

Innehåll

 • Definition av Heta arbeten.
 • Arbetsmiljölagen 1977:1160
 • Rättigheter och skyldigheter.
 • Organisation.
 • Brandkunskap.
 • Brandvakt.
 • Genomförande och tillstånd till Heta arbeten.
 • Risker
 • Ansvar
 • Brandfarliga varor
 • Kontrollblankett
 • Tätskiktsarbete

Utbildningsmål

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( Heta arbeten).

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta