Heta arbeten

Utbildning

Heta arbeten
Heta arbeten grund
Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen i Sverige har tagit fram en utbildning för att öka medvetenheten om brandrisk vid arbete som medför gnistbildning eller någon form utav upphettning. Samtliga försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att heta och brandfarliga arbeten måste utföras av certifierade hetarbetare. Du som på något sätt jobbar med ett sådant arbete som exempelvis svetsning, brandvakt, skärning med mera ska ha heta arbeten utbildning. Utbildningen hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Denna utbildning skall förnyas vart 5 år. Målet med utbildningen är att bli medveten om vilka risker som finns samt att veta vilket ansvar du som jobbar med heta arbeten besitter. Du ska även veta konsekvenserna vid tillbud samt få in en rutin på de regler och arbetsmetoder som hetarbetare har för att minska risker för brand och skador.
Pris
2900 kr exkl
Innehåll
 • Definition av Heta arbeten.
 • Arbetsmiljölagen 1977:1160
 • Rättigheter och skyldigheter.
 • Organisation.
 • Brandkunskap.
 • Brandvakt.
 • Genomförande och tillstånd till Heta arbeten.
 • Risker
 • Ansvar
 • Brandfarliga varor
 • Kontrollblankett
 • Tätskiktsarbete
Utbildningsmål
Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( Heta arbeten).
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Ingen övrig information.
Plats
Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta