Heta arbeten

Utbildning

Heta arbeten

Brandskyddsföreningen tillsammans med försäkringsbolagen i Sverige har tagit fram en utbildning för att öka medvetenheten om brandrisk vid arbete som medför gnistbildning eller någon form utav upphettning.

Du som på något sätt jobbar med detta eller som brandvakt ska ha Heta arbeten utbildning.

Denna utbildning skall förnyas vart 5 år.

Innehåll

  • Definition av Heta arbeten.

  • Arbetsmiljölagen 1977:1160

  • Rättigheter och skyldigheter.

  • Organisation.

  • Brandkunskap.

  • Brandvakt.

  • Genomförande och tillstånd till Heta arbeten.

Utbildningsmål

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska delar med slutprov.Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis ( Heta arbeten).

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg

Tider

Flera dagar
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta

Stäng meny