BAS P / BAS U – Byggarbetsmiljösamordnare

Utbildning

BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare

Vid bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en ansvarig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Dessa funktioner ansvarar för att uppsatta arbetsmiljöregler efterlevs.

Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Pris
4000 kr exkl
Innehåll

KURSINNEHÅLL

  • Arbetsmiljölagen samt aktuella förordningar och föreskrifter.
  • Vilka krav som ställs på Bas P och Bas U.
  • Arbetsuppgifter och skyldigheter under arbetsprocessen.
  • Hur du bäst implementerar teorin i det dagliga arbetet inför och under ett byggprojekt.
  • Olika roller och dess ansvar.
  • Ta fram riskanalyser, upprätta en arbetsmiljöplan och gå skyddsronder, planera arbetsplatsens utformning och hur man undviker ergonomiska risker och arbetar aktivt för att förhindra olycksfall, sjukdomar och belastningsskador.
Utbildningsmål
Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg från oss.
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Ingen övrig information.
Plats
Blekinge, Halland, Skåne
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
15:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta