Asbest

Utbildning

Asbest

Lär dig säker hantering av asbest. Arbete med rivning/sanering av asbest eller asbesthaltigt material utomhus. Utbildningen är ett krav vid arbete med asbest på grund av de stora hälsoriskerna. Utbildningen ger deltagarna de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet, hälsa och rivningsteknik som Arbetsmiljöverket kräver i föreskriften (AFS 2006:1).

Innehåll

KURSINNEHÅLL

  • Gällande föreskrifter
  • Kunskap om asbest som material
  • Hälsorisker med asbest
  • Nödvändig skyddsåtgärder
  • Praktiska övningar
  • Medicinsk kontroll
  • Arbetsmetoder
  • Kunskap om personlig skyddsutrustning

Utbildningsmål

Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg från oss.

Utbidlningsmaterial

Tilldelas vid kurstart

Övrigt

Ingen övrig information.

Plats

Blekinge, Halland, Skåne

Tider

Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
15:00

Lediga platser

Ja

Anmäl intresse

Pop- up formulär

Karta