Allmän utbildning ställning

Utbildning

Allmän utbildning ställning

Enligt arbetsmiljöverket AFS 2013:4 skall alla som uppför, monterar ner eller väsentligt ändrar ställningar med en höjd upp till 9 meter ha en utbildning för detta. Utbildningen ska minska olyckor och öka medvetenheten om risker som arbetet innebär. Den som leder och fördelar arbetet eller ansvarig ska ha minst motsvarande kompetens och utbildning.

Pris
2000 kr exkl
Innehåll

Kursinnehåll

 •  Förståelsen av ställningsplan för arbete med ställning.

 • Arbetsmiljöregler (arbetstagarens skyldigheter)

 •  Säkerhet vid arbete med ställning.

 •  Åtgärder för att förebygga risk.

 •  Säkerhetsåtgärder vid förändrande väderförhållanden.

 •  Villkor beträffande tillåten belastning.

 •  Regler för ställningar i Sverige.

 •  Genomgång av prefabricerade ställningar och kopplingar.

 •  Metoder för att skydda sig mot fall.

 •  Lyftteknik.

 •  Förankring av ställning.

Utbildningsmål
Utbildningen innehåller en teoretisk del med slutprov. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhålls ett utbildningsbevis från Rådet för Byggkompetenser, RBK.
Utbildningsmaterial
Tilldelas vid kurstart
Övrigt
Denna kursen kräver självstudier( klicka på bilderna och ladda ner).
Plats
Helsingborg, Malmö, Lund, Landskrona
Tider
Starta när du vill
Dagstider: 08:00 –
16:00
Lediga platser
Ja
Anmäl intresse
Pop- up formulär

Karta